Top
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2564
15 ตุลาคม 2564 อ่าน 81 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2564

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วย...

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2564
10 สิงหาคม 2564 อ่าน 170 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2564

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้ว...

อ่านต่อ

การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน
10 สิงหาคม 2564 อ่าน 160 ครั้ง

การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก ร่วมกับ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยภาคประชาชน (เลขทะเบียน สกช.ตก 010201) ซึ่งจัดตั้งขึ้น ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก โดยมีนางสาวโสภาพร...

อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564
25 มิถุนายน 2564 อ่าน 155 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายสวัสดิ์ โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ในฐานะประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมและงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้จัดประชุมค...

อ่านต่อ

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2564
10 มิถุนายน 2564 อ่าน 215 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้...

อ่านต่อ
ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ผ่านไปรษณีย์ไทยจำกัด ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ผ่านไปรษณีย์ไทยจำกัด
4 มิถุนายน 2564 อ่าน 154 ครั้ง

ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ผ่านไปรษณีย์ไทยจำกัด

วันที่ 2-3 มิถุนายน 2564 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตากร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด สาขาตาก ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการจัดส่งและจำหน่ายผลไม้ ผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรที่สนใจ...

อ่านต่อ

บูรณาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
บูรณาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก
25 พฤษภาคม 2564 อ่าน 109 ครั้ง

บูรณาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมแปลงเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับการเกษตรจังหวัดตาก

วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมกลุ่มเกษต...

อ่านต่อ
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2/2564
13 พฤษภาคม 2564 อ่าน 193 ครั้ง

ประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มอบหมายให้นายสุริยา มาเกิด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และนายรุจ ศรีงาม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอ...

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564
27 เมษายน 2564 อ่าน 174 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ในฐานะภาคประชาชนที่ยื่นข้อเสนอโครงการส่งเสริมปลูกไผ่เชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกสำหรับเกษตรกร ตำบลโป่แดง ภายใต้แผนพัฒนาเก...

อ่านต่อ
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564
9 เมษายน 2564 อ่าน 180 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยน...

อ่านต่อ

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง
2 เมษายน 2564 อ่าน 181 ครั้ง

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง

วันที่ 2 เมษายน 2564 นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มอบหมายให้นายรุจ ศรีงาม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรมอื่นๆ เข้าร่วมตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลัง ร่วมกับคณะทำงา...

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) แบบสัญจร ครั้งที่ 1/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) แบบสัญจร ครั้งที่ 1/2564
2 เมษายน 2564 อ่าน 176 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ) แบบสัญจร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสวัสดิ์ โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาท...

อ่านต่อ

การประชุมระดมความคิดเห็นกรอแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมระดมความคิดเห็นกรอแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด
1 เมษายน 2564 อ่าน 177 ครั้ง

การประชุมระดมความคิดเห็นกรอแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นกรอแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นกรอบของแผนพัฒนาฯ ร่วมกับทุกภาคส่วน...

อ่านต่อ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค
24 มีนาคม 2564 อ่าน 189 ครั้ง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 4 ภาค "สกช คิดใหม่มองไกล ก้าวไปด้วยกัน แผนชุมชนต้นทุนแ่งอนาคต"

นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ โนนสูง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช และนายพนม สินสอน สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานสภาเก...

อ่านต่อ

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดตาก
18 มีนาคม 2564 อ่าน 176 ครั้ง

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดตาก

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยื่ยม ติด...

อ่านต่อ
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดตาก ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดตาก ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6
18 มีนาคม 2564 อ่าน 138 ครั้ง

การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดตาก ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมรับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดตาก ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจร...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ ครั้งที่ 1/2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ ครั้งที่ 1/2564
15 มีนาคม 2564 อ่าน 235 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09:30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษ...

อ่านต่อ
การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก
11 มีนาคม 2564 อ่าน 174 ครั้ง

การขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ปัญหาด้านการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก

วันที่ 11 มีนาคม 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดตาก จัดกิจกรรมการส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ผู้นำชุมชน เกษตรกร นักเรียน รวมทั้งสิ้นมากกว่า 200 คนภายใต้การขับเคลื...

อ่านต่อ

การยื่นข้อเสนอของราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดตากเพื่อพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำลุ่มน้ำวัง ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การยื่นข้อเสนอของราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดตากเพื่อพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำลุ่มน้ำวัง
9 มีนาคม 2564 อ่าน 284 ครั้ง

การยื่นข้อเสนอของราษฎรลุ่มน้ำวังตอนล่างจังหวัดตากเพื่อพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำลุ่มน้ำวัง

วันนี้ 9 มีนาคม 2564 นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และ ผู้นำท้องถิ่น พื้นที่ ตำบลยกกระบัตร ตำบลวังหมัน ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา และ ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจ...

อ่านต่อ
การตรวจสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1 มีนาคม 2564 อ่าน 188 ครั้ง

การตรวจสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน เข้าร่วมการตรวจสต็อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของคณะทำงานตรวจสอบปริมาณการเก็บสต็อกและมูลค่าข้าวโพดเ...

อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม